Vecka 9 - 11

Självhjälpsprogrammet: lär dig tala inför publik

vecka 9 - 11

 

 

Under de tre sista veckorna i den första delen av programmet ska du fortsätta arbete med övningarna från vecka 8, men vi ska nu även introducera en ny sista RL-övning.

 

 

Övningar och RL-övningar

 

Du fortsätter öva rolläsning hemma och försöker aktivt använda dina erfarenheter från detta i dina kontakter med andra. Träna på olika roller hemma.

 

RL övning C – Hålla ett föredrag

Du ska nu i slutdelen av programmets första del ta steget att hålla ett föredrag. Övningens mål är att du ska hålla ett kortare föredrag inför några personer i ett ämne som intresserar dig.

 

Det första steget är att hitta målgruppen för föredraget. Detta kan exempelvis vara syskon, nära vänner, dina föräldrar eller några arbetskamrater. Det ska vara minst fyra personer. Formen kring ditt föredrag kan se ut på olika sätt. Det kan handla om en släktmiddag, vid fikabordet på jobbet eller vara en mer av dig uppstyrd situation. Du väljer själv om du vill berätta att du ska hålla ett föredrag och att det handlar om en övning i ett program som du går. Om du berättar detta så kan du även efterfråga synpunkter för hur lyssnarna upplevt ditt föredrag i efterhand. Om du väljer att inte berätta så ställer det större krav på dig att fånga åhörarnas intresse.

 

Du måste dock även här klargöra för de tilltänkta åhörarna att du vill berätta något för dem. Målet är att du, oavsett formen kring ditt föredrag, ska ställa dig i centrum och berätta något som du i förväg planerat. Detta är själva utmaningen. Föredraget ska handla om något som du är intresserad av och som du vill berätta om. Det ska inte vara något som åhörarna skulle kunna förvänta sig av dig att du ska berätta, exempelvis något som du föredrar i en arbetsrelaterad situation. Förbered noga vad du ska prata om, använd inte manus eller stödanteckningar, speciellt inte om du inte vill att åhörarna ska vet att du håller ett förberett föredrag. Om det handlar om ett ämne som du kan och som du är intresserad av så är det enklare att komma ihåg vad du ska säga utan manus. Men förbered noga, både vad du ska säga och hur du ska säga det. Tänk på och anpassa innehållets komplexitet och djup utifrån publikens kunskap och intresse för ämnet. Träna i förväg på hur du ska uttrycka dig för att fånga åhörarnas intresse. Planera in förstärkningar av vissa ord eller fraser som du tycker är centrala.

 

Om det bland andra är dina föräldrar som du tänker hålla föredraget för, så var förberedd på att du kan komma att få reaktioner utifrån ett för dig nu välkänt mönster, det mönster som gjort att du har svårt att tala inför andra. Detta kan vara en extra utmaning, att få föräldrarna att lyssna till dig och att inte du ska falla tillbaka till gamla vanor. Här har du ett ypperligt tillfälle att studera hur dina föräldrar beter sig när du vill stå på scenen och hur du själv reagerar och känner i sådana situationer. Håll minst ett föredrag per vecka under de sista tre veckorna av programmets första del.

 

 

Observation och reflexion

 

Under de sista veckorna av programmet kommer du att få mycket underlag för observation, både av ditt eget beteende och egna känslor och av reaktioner i din omgivning. Om du väljer att hålla fördrag inför dina föräldrar kommer detta troligen att väcka mycket känslor hos både dig och dina föräldrar. Vi är i mångt och mycket fortfarande små barn tillsammans med våra föräldrar och de har oftast inte förändrats i grunden utan reagera förmodligen på samma sätt som när du var liten och försökte ta plats. De kanske försöker avbryta, avleda samtalen, demonstrativt vända sig bort eller suckar tungt för att markera sitt ointresse. Detta blir en utmaning för dig att försöka lösa, men även en möjlighet att bättre förstå dina föräldrar och därigenom avdramatisera deras försök att förhindra dig att ta din rättmätiga plats på scenen. Observera dig själv noga i situationen, hur du beter dig och vilka känslor som du upplever. Reflektera och analysera i efterhand. Detta är ett ypperligt tillfälle för dig att konfrontera själva orsaken till din rädsla för att tala inför andra. Du har nu verktyg att hantera och använda denna situation till något för dig positivt.

 

Har du inte möjlighet, eller kanske inte vill, hålla föredraget för dina föräldrar så kommer troligen andra åhörare att väcka en liknande reaktion hos dig. Du utgår ifrån att åhörarna ska reagera som dina föräldrar gjorde vilket väcker känslor utifrån en förväntan av ett specifikt beteende.

 

Övningen, rätt utförd, kommer att väcka mycket känslor hos dig och du kommer att kunna öka din förståelse för dig själv och din omgivning. Efter dessa övningar så kommer du att vara väl rustad för programmets andra del.