Vecka 7

Självhjälpsprogrammet: lär dig tala inför publik

vecka 7

 

 

Under vecka sju introduceras inga nya övningar. Du fortsätter med övningarna från vecka sex men du ska nu försöka använda det du lärt dig i övningen "Kreativ läsning C" i RL-övningarna.

 

 

Övning

 

Fortsätt med övningen ”Kreativ läsning C” även under denna vecka. Efterhand kommer du att leva dig in i den känsla som du försöker uttrycka. Spelar man glad så blir man lite gladare, ska man spela arg så blir man arg. Detta kommer att påverka hur du framför texten. Övningens syfte är att få dig att släppa fram känslor när du talar. När man är rädd eller nervös för att tala inför andra blir det man säger oftast väldigt spänt och kontrollerat. Fokus ligger på att säga rätt saker så fort som möjligt och att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt. Det blir monotont och tråkigt vilket medför att lyssnaren tappar uppmärksamheten eller blir nervösa och oroliga för att du ska tappa kontrollen. Med en större trygghet och säkerhet inför denna typ av situationer och tillgång till att uttrycka dig med mer känsla kommer att du få åhörare som lyssnar på dig och du får möjlighet att påverka. Glöm inte bort att göra avslappningsövningar med jämna mellanrum.

 

 

RL-övningar

 

Inte heller under denna vecka kommer några nya RL-övningar att introduceras, du fortsätter med de tidigare presenterade övningarna. "RL övning - Att bryta mönster i vardagen" i dina vardagliga kontakter och "RL-övning – Börja tala inför andra" mer specifikt i de situationer som passar denna övning. Men du ska nu försöka använda det du lär dig i övningen "Kreativ läsning C" i RL-övningarna. Målet är att du ska försöka uttrycka dig lite mer ”känslosamt”. Du ska inte överdriva dina känslouttryck utan försök hitta och uttrycka, för dig, relevanta och förankrade känslor. Till att börja med kan det vara tryggt att du i förväg förbereda dig på hur du tänker framföra det du tänker säga. Efterhand kommer du att kunna och våga vara mer spontan.

 

 

Observation

 

Du fortsätter med de båda observationsövningarna. Dessa båda övningar bör nu ha blivit en naturlig del av din vardag och tillsammans med dina insikter om dig själv som du fått genom reflektionsövningen har din förståelse för ditt eget och andras beteende nu ökat. Man förstår andra bättre genom en ökad insikt om sig själv och tvärt om man förstår sig själv genom att observera och förstå andras beteende.