Vecka 6

Självhjälpsprogrammet: lär dig tala inför publik

vecka 6

 

 

Under vecka sex kommer en ny övning att introduceras, "Kreativ läsning C". De övriga delarna av programmet fortsätter du att utföra som föregående vecka. Du inleder träningspassen som tidigare med att "Hälsa på dig själv" och repeterar övningen "Kreativ läsning B" i 15 minuter innan du börjar med den nya övningen.

 

 

Övningar

 

Kreativ läsning C

Denna övning bygger på de två föregående övningarna. Även i denna övning ska du läsa högt ur din bok på varierande sätt. Men till skillnad mot de två tidigare övningarna ska du nu läsa med ”känsla”. Börja med att läsa en sida i boken ”argt”. Försök före läsningen tänka på något som gör dig arg eller upprörd och läs sedan texten på ett sätt som uttrycker din ilska. Modulera rösten och betona orden på olika sätt. Prova dig fram. Tänk även på kroppsspråket. Kroppsspråket är en viktig del i hur andra uppfattar oss men även hur vi själva ”känner” när vi uttrycker oss. Att använda armarna och händerna eller att luta sig framåt kan locka fram eller förstärka en känsla. Titta på dig själv i spegeln när du gör övningen. Fortsätt sedan på samma sätt med andra känslor, glädje, rädsla, kärlek, undfallenhet, trygghet och så vidare. Använd erfarenheterna från de två tidigare övningarna. Variera kraften i rösten, gå från att tala mjukt till att ”spotta” fram orden, tala extremt tyst. Använd fantasin och var inte rädd för att vara teatralisk. Försök härma andra, till exempel några kända skådespelare. Ernst Hugo Järegård och Sven Volter är två som har karakteristiska uttryckssätt som kan lämpa sig att försöka ta efter. Tänk på att vara avslappnad i talorganen och att använda magstödet. Gör avslappningsövningar då och då. Även om man känner sig avslappnad så kan det bli en stor skillnad om man spänner axlarna en stund eller gäspar.

 

 

RL-övningar

 

Inte heller under vecka sex kommer några nya RL-övningar att introduceras, du fortsätter med de tidigare presenterade. "RL övning - Att bryta mönster i vardagen" i dina vardagliga kontakter och "RL-övning – Börja tala inför andra" mer specifikt när du befinner dig i mötessituationer. Vad gäller den sistnämnda är det viktigt att du fortsätter att utmana dig själv. Försök att göra något som du tidigare inte gjort, ta initiativ till förslag på ett möte eller berätta något lite längre. Är det ett arbetsmöte, läs in dig på material som finns inför mötet. Att vara väl påläst är alltid en trygghet.

 

 

Observation

 

Självobservation

Ju mer du utmanar dig själv i att tala inför andra, desto viktigare blir observationsövningen. Du kommer att ibland uppleva att du inte har lyckats fullt ut när du talat inför andra, detta är helt naturligt. De känslor som här kommer upp är viktiga att ta tillvara och de erfarenheter som du får av att allt inte gått perfekt är viktiga att använda för att lära inför kommande tillfällen. Hur det än går så har du aldrig misslyckas om du gjort ditt bästa. Att se sin prestation med ett utifrånperspektiv är, som tidigare nämnts, viktigt för att bättre kunna förstå vad som hände. Detta är övningstillfällen, även om publiken inte vet detta! Använd din mentor till att diskutera det som hände och hur du kände det.

 

Observera andra

Du fortsätter observera andras beteenden. Detta bör nu vara en integrerad del i din vardag. Ju mer du observerar, desto mer kommer du att förstå dina medmänniskors agerande. Denna förståelse är kopplad till att du förstår dig själv bättre genom självobservationsövningen och reflexionsövningen. Att förstå sig själv är nyckeln till att förstå andra (även om vi aldrig egentligen kan förstå någon annan än oss själva).

 

 

Reflexion

Denna övning fortsätter som tidigare, du fortsätter avsätta tid till att reflektera över din barndom. Men efterhand kan du nu börja känna dig klar med denna övning. Det är ingen mening att fortsätta om du upplever att övningen inte längre ger något resultat. Det finns alltid något att fortsätta ”gräva fram” men din verktygslåda ”dig själv” är kanske uttömd. Då behöver du nya verktyg i form av en annan person med ett annat perspektiv, exempelvis en psykoterapeut.

 

Men du ska fortsätta att reflektera, detta är fortfarande en viktig del av programmet. Men nu ska du lägga större vikt vid att försöka förstå andras beteende genom att använda din ökade insikt om dig själv och ditt eget beteende. De tre övningarna under rubriken observation och reflexion ska nu successivt bli en integrerad helhet. Genom att förstå sig själv kan man bli bättre på att förstå och förutsäga andras beteenden och genom att förstå andra kan man bli bättre på att förstå sig själv.