Vecka 5

Självhjälpsprogrammet: lär dig tala inför publik

vecka 5

 

 

Under vecka fem fortsätter du med samma övningar som under vecka fyra. Du inleder med att ”Hälsa på dig själv” och "Kreativ läsning A" i 5 minuter för att ”komma igång”.

 

 

Övningar

 

Denna vecka fortsätter du att koncentrera dig på övningen "Kreativ läsning B". Försök att hitta nya strategier och utmaningar inom övningen. Variera ditt läsande från mycket långsamt till mycket snabbt. Undersök hur snabbt du kan läsa utan att dina uttal blir otydliga. Hur långsamt kan du tala? Variera mellan att tala mycket svagt till att tala mycket högt utan att skrika. Testa även att tala med skrikande röst. Tänk dig att du står i hejarklacken på en fotbollsmatch och försöker säga till dina kamrater att det brinner. Börja normalt öka sedan volymen tills du tror att alla i din omgivning skulle höra dig. Tänk under övningen på magstödet. Detta är lika viktigt, både när du talar lågt som när du talar högt, för att få kraft och för att få ett jämnt luftflöde. Du kommer successivt att känna hur din kontroll över rösten ökar, hur den blir mer och mer spänstig och välmodulerad.

 

 

RL-övningar

 

Under vecka fem kommer inga nya RL-övningar att introduceras, du fortsätter med de tidigare presenterade RL-övningarna. Fortsätt att utmana dig själv när du träffar andra. Försök tala mer på möten du deltar i. Fastna inte i att bara ställa korta frågor utan försök i stället att berätta något. Kom ihåg att om du inte känner dig nervös inför det du ämnar göra så utvecklas du inte.

 

 

Observation

 

Självobservation

Fortsätt att observera dig själv och försök fånga vad du känner när du utför RL-övningen. Analysen du gör av ditt eget beteenden kan vara mycket lärorikt.

 

Hela situationen ska vara som en övning, de som lyssnar är dina övningsobjekt, sätta en parentes kring dessa vid övningstillfällena. Vad de tycker är mindre viktigt. Men, som jag tidigare skrev, så är det viktigt att visa respekt för övningsobjekten, de har ju inte själva valt denna roll. Och det kan inte nog poängteras, du har aldrig misslyckas om du gjort ditt bästa, men du kan alltid lyckas bättre nästa gång genom att analysera och dra lärdom av övningarna. Diskutera sedan med din mentor.

 

Observera andra

Även observationerna av andras beteende fortsätter och bör vid det här laget vara en integrerad del av din vardag.

 

 

Reflexion

 

Fortsätt arbetet med att förstå dig själv. Som tidigare avsätter du tid varje dag till att tänka tillbaka på din barndom och försöka hitta situationer som du kan koppla till din rädsla för att tala inför andra. Fortsätt att koncentrera dig på de områden som du uppfattar som känsliga, de områden som du har svårt att stanna upp vid när du tänker tillbaka. Diskutera med din mentor.