Vecka 4

Självhjälpsprogrammet: lär dig tala inför publik

vecka 4

 

 

Under den fjärde veckan kommer du att börja arbeta med nya övningar, både vad det gäller hemövningarna och RL-övningarna. Du inleder övningstillfället som vanligt med att ”hälsa på dig själv” och fortsätter sedan med ”Avslappnad läsning”. Uppehåll dig vid dessa övningar i fem minuter. Gå därefter över på övningen "Kreativ läsning A" i cirka 15 minuter innan du övergår till den nya övningen ”Kreativ läsning B” som beskrivs nedan.

 

 

Övningar

 

Kreativ läsning B

Denna övning är en fortsättning på föregående övning. Du ska även i denna övning läsa högt ur din bok. Men nu ska du koncentrera dig på att variera din röst under uppläsningen. Börja med att läsa en sida i boken tyst men öka volymen och intensiteten efterhand för att därefter läsa tystare. Fortsätt sedan att variera ditt läsande på olika sätt, från långsamt till snabbt, från mjukt till hastigt stötvis. Prova att göra övergångarna både snabbt och långsamt. Prova dig fram. Koncentrera dig på magstödet. Det ska vara detta som sköter om moduleringarna. Om du går från att läsa tyst till att läsa högt så är det en förändring av kraft från magen som ska pressa fram den ökande volymen. Syftet med denna övning är, som den föregående att du ska lära dig behärska din röst. Målet är att du ska kunna behärska din röst så att du utan problem kan gå från att prata mycket lågt till att prata mycket starkt utan att skrika. Läs ett avsnitt som tar cirka tio minuter att läsa. Läs sedan om kapitlet ytterligera två gånger. Försök hinna med två avsnitt.

 

 

RL-övningar

 

RL övning – Börja tala inför andra

Nu är det dags att på allvar börja tala inför andra. I denna övning börjar du med att säga något kort inför en grupp, exempelvis på ett möte på ditt arbete, ett föreningsmöte eller en studiecirkel du deltar i. Du kan exempelvis börja med att ställa en fråga. Det viktiga är att du gör något som du inte gjort förut. Tecken på att du går framåt är att du är oroliga och rädda för det som du ska göra. Om du inte är orolig inför situationen kommer du inte att ta något steg fram. Om du aldrig har sagt något i grupp kan ställandet av en enkel fråga på ett möte vara en bra första utmaning. När du lyckats med detta så får du försöka hitta en ny utmaning, exempelvis ställa en längre fråga, beskriva något, redovisa något. Försök hitta så många tillfällen som möjligt under veckan. Denna övning innebär ett första konkret steg mot att lära sig tala inför andra och det är bara du själv som kan hitta vad just du behöver göra för att utvecklas.

 

 

Observation

 

Självobservation

När du nu börjar tala inför andra blir observationsövningen allt viktigare. Hur känner du, vad kom det upp för tankar. Försök att se hela situationen som en övning och att de som lyssnar är dina övningsobjekt. Försök att, som tidigare beskrevs, sätta en parentes kring de andra. Vad de tycker och tänker spelar en mindre roll, det är vad du upplever som är viktigt här. Du har aldrig misslyckas om du gjort ditt bästa, men du kan alltid lyckas bättre om du kan dra lärdom av övningen. Diskutera sedan med din mentor.

 

 

Observera andra

Du fortsätter även att observera andras beteenden. Detta blir en allt mer integrerad och intressant del av din vardag. Att vara en god observatör av sin omgivning kommer förhoppningsvis att vara ett bestående inslag i ditt liv, även efter detta program.

 

 

Reflexion

 

Du fortsätter som tidigare att avsätta tid varje dag till att tänka tillbaka på din barndom och försöka hitta situationer som du kan koppla till din rädsla för att tala inför andra. Även om du nu börjar få en klar bild av orsaken till dina problem så är det viktigt att du inte avslutar övningen. Bakom den bild som du har fått kan det finnas ytterligare dimensioner, och upplevelsen av förståelse kan vara en form av motstånd mot att dessa dimensioner kommer i dagen. Därför är det viktigt att du fortsätter arbetet med att reflektera över din barndom. Du kommer själv att märka vilka områden som är de känsliga om du är observant. De känsliga områdena är just de som du inte riktigt kan eller vill stanna upp vid när du tänker tillbaka. Du kanske upplever dessa som irrelevanta, banala eller obehagliga. Försök fokusera på dessa. Nya dimensioner kan öppna sig för dig efterhand. Diskutera med din mentor.