Vecka 3

Självhjälpsprogrammet: lär dig tala inför publik

vecka 3

 

 

Som föregående vecka inleder du övningstillfällena med övningarna ”Hälsa på dig själv” och ”Avslappnad läsning” och fortsätter sedan med övningen ”Kreativ läsning A".

 

 

Övningar

 

Kreativ läsning A

Du fortsätta att experimentera och utforska din röst när du läsa i boken. Målet är att lära sig behärska och kontrollera rösten, att veta hur man gör när man behöver höja rösten för att höras i ett större sällskap. Det är mycket viktigt att du koncentrerar dig på att vara avslappnad, så gör pausar i läsandet med jämna mellanrum och gör avslappningsövningarna. Kraften i rösten ska komma automatiskt från magen när du talar och detta är särskilt viktigt när du behöver höja rösten. Hitta på nya sätt att läsa, experimentera. Försök att ha roligt, det går mycket lättare då!

 

 

RL – övningar

 

Som tidigare beskrivits måste vi komplettera ”hem” övningarna med övningar där vi konfronteras med det vi är rädda för. Vi måste använda de nya verktyg vi får i övningarna tillsammans med andra människor.

 

RL övning - Att bryta mönster i vardagen

Under vecka tre så fortsätter du med RL övning - Att bryta mönster i vardagen, som beskrevs i förra kapitlet. Ha som mål att göra något nytt varje dag, utmana dig själv. Se kontakter med medmänniskor som övningstillfällen, gör gärna en plan i förväg över vad du vill uppnå med en del av de sociala kontakter som du vet att du kommer att ha. Träffa din inre mentor efteråt och berätta och diskutera vad du varit med om under dagen. Kom även ihåg att det inte innebär något misslyckande att inte nå upp till det du föresatt dig bara du har gjort ditt allra bästa i försöket.

 

Observation

 

Självobservation

Du fortsätter med att observera dig själv i situationer tillsammans med andra. Det är särskilt viktigt att du efterhand lär dig se dig själv i ett utifrånperspektiv. ”Det där hände på grund av att…”. ”Jag kände så här eftersom den andre pratade på ett visst sätt och jag brukar känna och reagera så när jag träffar denne eller någon som liknar denne.” Det handlar om att lära sig observera sig själv utan att värdera vad man gjort eller sagt eller att försöka tolka in vad den andre tycker och tänker om mitt beteende. Under programmet ska du försöka sätta en parentes kring andras åsikter om dig. Vi lägger vanligtvis oerhört mycket tid på att försöka förstå vad andra tycker och tänker om oss. Men med de perspektiv som jag anlade tidigare i ett tidigare kapitel, att med lite perspektiv på tillvaron spelar vad vi gör och säger inte så stor roll och att vi egentligen inte kan veta vad andra tycket, så blir det lättare att tona ner sitt beroende av andras åsikter. Det du upplever diskuterar du sedan med din inre mentor.

 

Observera andra

Fortsätt att observera andras beteenden utan att jämföra dessa med dig själv. Du kommer efterhand att upptäcka intressanta aspekter i deras beteenden. Det svåra i att observera är att skala bort våra egna förväntningar, idealiseringar, försök till nedvärderingar, jämförelser, som vi ofta hemfaller åt i våra relationer med andra. Vi måste försöka att låta bli att fokusera på oss själva för att kunna se andra. När du lyckas med detta så kommer dina medmänniskors beteenden att framträda i en ny dager. Detta är oerhört lärorikt, både för hur du själv kan bete dig i relation med andra, men även för att andra blir avmystifierade och därmed lättare att ha kontakt med i framtiden. Så fortsätt att vara en observatör i verkligheten, det kommer att bli riktigt spännande!

 

 

Reflexion

Du ska fortsätta att avsätta tid varje dag till att tänka tillbaka på din barndom och försöka hitta situationer som du kan koppla till din rädsla för att tala inför folk. Ju mer du tänker tillbaka desto mer minnen kommer att komma till dig och desto tydligare mönster kommer du att se.

 

Ju mer du arbetar med att reflektera och observera, desto mer kommer du att förstå ditt beteende i dag. Detta kan leda till att du kan känna dig bitter och arg för det som hänt och på de som du upplever som orsaken till dina problem. Tillåt dig att vara arg, prata om detta med din inre mentor. Men sedan är det viktigt att kanalisera känslan till något konstruktivt. Insikten ska leda till att du ser att det bara är du som kan förändra dig och att det som hänt inte går att förändra.