Att våga tala till en publik

Våga tala inför publik

Talaklart

 

Välkomna...

 

...alla ni som lider av talfobi, talskräck, talängslan (och självklart alla ni andra också). Syftet med detta program är att ge er ett verktyg att bearbeta ert problem med. Verktyget är ett självhjälpsprogram med grund i en psykoanalytisk/psykodynamisk syn på individen. Utifrån detta perspektiv byggs programmet upp med övningar av mer kognitiv art, övningar som utförs hemma och ute bland folk. Att öka förståelsen för varför problemet uppstått är också en viktig del i programmet.

Programsammanfattning

Rädsla för att prata inför publik är det som vi svenskar (och kanske även andra) är mest rädda för. Undersökningar visar att vi till och med är räddare för detta än för döden. Men att stå på scenen och få publikens ovationer är något som de flesta av oss drömmer om. En del drömmer om att vara en Mick Jagger som med en självklarhet kan "äga" en scen under en konsert för att sedan kunna välja och vraka bland tjejerna i publiken. Andra drömmer om att vara en Hans Rosling som utan minsta tillstymmelse till scennervositet står inför FN:s generalförsamling och berätta om folkhälsoläget i världen och sedan får träffa USA:s president. För en del räcker det med att drömma om att våga ställa sig upp på ett möte på jobbet och framföra sina synpunkter. För väldigt många är det dock förenat med obehag att stå på scenen i verkligheten. För en del är detta obehag så stort att det blir ett handikapp.

Programmet som jag här kommer att presentera handlar egentligen om personlig utveckling. Att utveckla en ny förmåga är ett sätt att utvecklas som individ. Därför ser jag programmet som något mycket mer än att lära sig tala, även om detta är själva syftet med programmet. Programmet är ett självhjälpsprogram där du utifrån övningar, observation, introspektion och reflektion får hjälp med att utveckla din förmåga att tala inför andra. Utgångspunkten i programmet är att alla vill stå på en scen och bli bekräftade och att vi behöver få göra detta för att må bra. Programmet inleds med att sätta in problemet i ett större perspektiv och diskutera bakomliggande orsaker. Att sätta in problemet i en större kontext och få en ökad förståelse är viktigt men dock inte tillräckligt. För att uppnå resultat behöver vi även arbeta med mer handfasta övningar och det är sådana som den största delen av programmet handlar om, övningar som genomförs på egenhand och övningar som genomförs ute i ”verkligheten”.

Men innan du sätter igång med programmet bör du läsa de fyra inledande avsnitten. I avsnittet Varför är vi så rädda... diskuteras just detta, vad ligger bakom rädslan att tala. Här görs även försök att ge vår rädsla lite perspektiv. I avsnittet Observation och reflektion förklarar jag hur vi ska använda oss av observation och reflektion som metoder i programmet. Slutligen så går jag igenom hur programmet ska genomföras i avsnittet Förutsättningar för programmet. Programmet inleds därefter i avsnittet Programmet. Här hittar du veckoschemat.

Nästa avsnitt: Varför är vi så rädda.